Triển vọng giá EUR / GBP – Hình thành phạm vi giao dịch ngắn hạn

Khái niệm giao dịch Forex cơ bản là việc sử dụng các cặp tiền tệ để giao dịch khi chúng mở và đóng với toàn bộ phạm vi của thị trường. Mục tiêu chính của giao dịch Forex là mua và bán một cặp tiền tệ với mong muốn bạn sẽ kiếm được tiền trong giao dịch. Một nhà giao dịch phải luôn luôn có một phạm vi giao dịch ngắn hạn được xác định để giữ giữa kỳ vọng giá chiến thắng của họ và kỳ vọng về giá của họ.

Điều gì xảy ra nếu bạn không giao dịch trong phạm vi giao dịch ngắn hạn được xác định? Bạn có thể mất tiền nếu giá thị trường di chuyển so với bạn, mặc dù bạn tin rằng bạn đang tiến tới phạm vi giá chiến thắng của mình. Điều này được gọi là một sự đảo ngược.

Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một phạm vi giao dịch mà chúng ta tin rằng sẽ đáp ứng mong đợi của chúng ta trong khi vẫn cho phép chúng ta giao dịch trong ngắn hạn mà không sợ sự đảo ngược? Chúng tôi có thể sử dụng biểu đồ Outlook Giá EUR / GBP và có phạm vi Forex trên biểu đồ đáp ứng mục tiêu của chúng tôi cho giao dịch hàng ngày.

Biến động giá của EUR / GBP được bao gồm trong 8% biến động giá được gọi là phạm vi dao động. Vì hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng họ sẽ chỉ giao dịch vào những thời điểm cụ thể, nên phạm vi dao động này thường không hiển thị đối với nhà giao dịch Forex.

Đây là thời gian bán hàng tốt nhất cho các nhà giao dịch Forex vì giá sẽ thấp hơn mức trung bình của họ. Đây cũng là thời điểm mua tốt nhất vì giá sẽ cao hơn mức trung bình của họ.

Một số nhà giao dịch thường sẽ mua các cặp tiền của họ vào đầu ngày thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch là những người giao dịch tích cực hơn, họ sẽ mua hoặc bán vào đầu giờ chiều đến giữa giờ chiều khi thị trường không bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Có nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch Forex vào giữa ngày.

Tuy nhiên, những biến động này thường không được tính toán bằng các công cụ phân tích kỹ thuật. Tất cả các nhà giao dịch sử dụng Forex và mức kháng cự để định giá. Khi sử dụng các chỉ báo để tìm các mức dao động và kháng cự này, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các mức độ dao động và kháng cự KHÔNG giống nhau.

Mức dao động là mức giá cao nhất mà cặp tiền tệ đã có và đã có động lực tăng trong một khoảng thời gian nhất định. Mức kháng cự là mức giá thấp nhất mà cặp tiền tệ đã đạt được và nó đã có động lực tăng trong một khoảng thời gian nhất định. Các thương nhân nên xem xét hai mức dao động và mức kháng cự này và sử dụng các giá trị này để quyết định cặp tiền nào sẽ mua hoặc bán.

Khi cặp tiền tệ đạt đến mức dao động hoặc kháng cự, đó sẽ là thời điểm tốt để mua hoặc bán. Nếu giá thị trường tăng trên mức dao động và kháng cự, thương nhân nên bán và mua cặp tiền tệ để tiếp tục có lãi.

Tuy nhiên, nếu giá thị trường giảm xuống dưới mức dao động và kháng cự, các nhà giao dịch nên giữ cặp tiền tệ EUR / GBP cho đến khi thị trường thiết lập lại mức dao động và kháng cự. Nếu thị trường thiết lập lại mức dao động và kháng cự, thì các nhà giao dịch nên tiếp tục giữ cặp EUR / GBP cho đến khi thị trường chạm ngưỡng dao động và kháng cự.

Sau đây là bốn điểm nữa cần được xem xét khi phân tích sự dao động giá thị trường của một cặp tiền tệ. Một cặp càng dài trong phạm vi dao động và kháng cự của nó, cơ hội giao dịch dài hạn thành công càng lớn.

Sau khi thị trường thiết lập lại mức độ dao động và kháng cự, phương pháp cuối cùng được sử dụng để tìm mức độ dao động và kháng cự là thông qua phân tích kỹ thuật. Khi phân tích kỹ thuật được sử dụng, các nhà giao dịch sẽ cần nghiên cứu dữ liệu để tìm hiểu xem thị trường đã tồn tại bao lâu và ngắn trong một phạm vi cụ thể và xác định xem có xảy ra đảo chiều hay không. Từ đó, vấn đề chọn cặp tiền có cơ hội giao dịch tốt nhất.