Triển vọng giá vàng: Giá thực tế của Mỹ có vấn đề lớn hơn đô la Mỹ đối với vàng

Triển vọng giá vàng: Tỷ giá thực của Mỹ quan trọng hơn đô la Mỹ đối với vàng. Tôi thấy đây là một kết luận khá bất ngờ. Trong thực tế, tôi nên nghĩ rằng tỷ giá thực sẽ quan trọng hơn trong việc xác định giá vàng so với đồng đô la. Trong khi mọi người nghĩ rằng vàng là một khoản đầu tư an toàn, không nhiều người hiểu được những rủi ro tiềm ẩn có liên quan đến vàng. Cách tốt nhất để mô tả triển vọng giá vàng là thế này: Tỷ giá thực của Mỹ quan trọng hơn đô la Mỹ. Và, không có gì lạ.

Tỷ giá thực được thúc đẩy bởi Cục Dự trữ Liên bang. Fed thiết lập tỷ lệ quỹ liên bang và quyết định số tiền chính phủ sẽ vay và chi tiêu mỗi tháng. Cục Dự trữ Liên bang là ngân hàng trung ương. Nó đưa ra quyết định về việc các công ty nhận được khoản vay và chính phủ phải vay bao nhiêu.

Bởi vì Fed quyết định những gì công ty nhận được tiền, nó cũng ảnh hưởng đến giá thị trường. Nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định rằng một công ty có thể đủ khả năng chi trả nhiều tiền hơn một công ty khác, thì giá thị trường sẽ tăng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Fed quyết định rằng một công ty không thể nhận được nhiều tiền hơn một công ty khác.

Lãi suất thực ảnh hưởng đến triển vọng giá vàng. Giá vàng luôn tăng khi nền kinh tế tăng trưởng và đi lên. Và, nó luôn đi xuống khi nền kinh tế đang chậm lại. Giá vàng luôn tăng khi nền kinh tế tăng trưởng và đi lên.

Lãi suất thực bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một trong những chính là Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, triển vọng giá vàng cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị “thực” của đồng đô la Mỹ khi nó được giao dịch trên toàn thế giới.

Goldprices được xác định bởi nhu cầu vàng trong một quốc gia. Nếu một quốc gia không có đủ vàng cho công dân của mình, thì ít có khả năng đồng tiền của nó sẽ có giá trị tương đương với đồng đô la Mỹ.

Tỷ giá thực được xác định bởi nền kinh tế toàn cầu. Nếu nền kinh tế toàn cầu ở trong tình trạng tốt, nó sẽ tiếp tục phát triển, do đó, dẫn đến đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

Tỷ giá thực bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một trong những chính là Cục Dự trữ Liên bang.

Fed thiết lập tỷ lệ quỹ liên bang và quyết định số tiền chính phủ sẽ vay và chi tiêu mỗi tháng. Cục Dự trữ Liên bang là ngân hàng trung ương.

Nếu một công ty được chấp thuận để mua sản phẩm, nó sẽ tăng giá thị trường, khiến mọi người mua nhiều sản phẩm hơn và giá sẽ tăng hơn nữa. Nhưng, nếu cùng một công ty không được chấp thuận, giá thị trường có thể giảm và cung và cầu sẽ quyết định giá thị trường.

Tỷ giá thực bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một trong những chính là Cục Dự trữ Liên bang.