Dự báo của Dow Jones và S & P 500 cho ngày sắp tới

Dự báo thị trường chứng khoán cho ngày trước là một chương trình demo miễn phí giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về những gì có thể xảy ra với chỉ số Dow Jones và S & P 500 bằng cách theo dõi chặt chẽ sự biến động của giá. Chương trình đã được thử nghiệm rộng rãi và được trang bị nhiều thông tin giúp các nhà giao dịch điều chỉnh các quyết định giao dịch của họ trên thị trường. Thương nhân có thể sử dụng chức năng của nó để nghiên cứu xu hướng thị trường, quan sát sự thay đổi giá và theo dõi cách giá trong tương lai có thể thay đổi. Để đảm bảo sử dụng đầy đủ hệ thống dự báo, nhà giao dịch có thể tận dụng các công cụ phân tích đặc biệt không có sẵn cho người dùng phi thương mại.

PVAL là một công cụ phân tích biểu đồ sử dụng bộ dữ liệu PENSO từ Chỉ số giá châu Âu. Công cụ này là một trong những công cụ phổ biến nhất vì nó có một danh sách chi tiết về tất cả giá của các cặp tiền tệ và nó tương thích với bất kỳ công cụ phân tích biểu đồ nào khác.

Dự báo cho ngày trước được thiết kế để phân tích cả cổ phiếu vốn hóa lớn và nhỏ. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng thị trường bằng cách tạo ra các biểu đồ cho thấy xu hướng thị trường, kỳ vọng giá hiện tại.

Bạn có thể giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ số đơn giản sử dụng các công thức đơn giản để đưa ra quyết định mua và bán và xem xét kỹ hơn về thị trường chứng khoán. Dự báo cho ngày trước có đồ họa đơn giản cho phép bạn xem thị trường chứng khoán một cách rất dễ dàng.

Dự báo cho ngày trước phân tích dữ liệu từ Chỉ số giá châu Âu để hiển thị các biến động và xu hướng giá phổ biến theo thời gian. Chương trình cũng có thể phân tích danh sách trung bình của Dow Jones và S & P 500 bằng cách chuyển đổi chúng thành chuỗi thời gian riêng lẻ để phân tích thêm.

Bạn thậm chí có thể dự báo giá cổ phiếu thay đổi bằng cách vẽ một đường qua trung bình PVAL vì chúng có khả năng tự tái tạo và tạo ra biến động giá. Trung bình PVAL có thể được sử dụng làm chỉ số cho các biểu đồ nâng cao khác.

Dự báo đầu ra của Ngày trước dựa trên biến động giá trung bình hàng ngày của tất cả các cổ phiếu của Dow Jones và S & P 500. Bạn có thể chọn bao nhiêu chuỗi thời gian bạn muốn chương trình phân tích cho mục đích phân tích.

Kết quả của phân tích là một biến động giá trung bình hàng ngày của tất cả các cổ phiếu. Giá trung bình của PVAL được tính bằng cách lấy giá của tất cả các chuỗi thời gian riêng lẻ và chia cho tổng số cổ phiếu được bao gồm trong giá trung bình.

Để có được mức giá trung bình, bạn sẽ phải lấy mức giá trung bình của tất cả các cổ phiếu của Dow Jones và S & P 500 trong chuỗi thời gian. Để có được giá trung bình, hãy chia giá của tất cả các chuỗi thời gian riêng lẻ cho tổng số cổ phiếu trong giá trung bình.

Số đầu tiên và cuối cùng trên giá trung bình là giá trung bình. Số thứ hai và thứ ba là trung bình PVAL giúp phát hiện hướng di chuyển và được sử dụng cho mục đích phân tích.

Bằng cách kết hợp cả hai, bạn có thể nhận được giá trung bình của tất cả các chuỗi thời gian đã được lấy từ mức giá trung bình. Chi phí của phần mềm này là một khoản thanh toán một lần duy nhất là 39,95 đô la cho việc cài đặt, giám sát và cập nhật phần mềm.