Dự báo giá bạc: XAG / USD có thể tránh được sự thoái lui?

Một thông tin tài chính gần đây trong vài ngày đã thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông, cho thấy Dự báo giá bạc đang trong tình trạng không chắc chắn cao trong tương lai gần. Có một kỳ vọng đáng kể rằng cái gọi là Luật vàng thỏi của Gresham sẽ dẫn đến sự bán tháo đáng kể của Dự báo giá bạc. Điều đó có khả năng, nhưng không đáng ngạc nhiên.

Điều quan trọng nhất cần được chú ý là các chỉ số đáng tin cậy nhất cho Dự báo giá bạc ít quyết định hơn khi biểu đồ của Bullion trong biểu đồ hàng ngày của Giá vàng. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng thỏi có thể bị đảo lộn để ảnh hưởng đến Dự báo giá bạc.

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc bán tháo do giá bạc sẽ giảm và thoát khỏi giá USD hiện tại do những người tham gia thị trường toàn cầu đưa ra. Đây được coi là một rào cản mới để những người tham gia thị trường vượt qua. Mặc dù nhiều người có quan điểm tiêu cực và không tin rằng giá USD hiện tại sẽ giảm xuống mức thấp nhất của Dự báo giá bạc, nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu đó có phải là một lời giải thích hợp lý cho Dự báo giá bạc không ở vị trí để mang lại kết quả tích cực cho người mua vàng thỏi.

Mặc dù vậy, có những điểm quan trọng cần được quan sát về Dự báo giá bạc. Trước hết, đó không phải là chỉ báo duy nhất cho thị trường – bất kỳ biến động giá lớn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Mỗi khoản đầu tư lớn mà bạn mua sẽ ảnh hưởng đến thị trường, từ đó ảnh hưởng đến mọi thứ.

Có một quan niệm rằng Dự báo giá bạc sẽ bị ảnh hưởng bởi các màn trình diễn trước đây của các phong trào giá vàng và bạc mới nhất. Có một gợi ý rằng điều này đã xảy ra trong quá khứ, mà những người tham gia thị trường bây giờ sẽ tính đến.

Nhưng những người tham gia thị trường vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn, và do đó ảnh hưởng thực sự của giá vàng thỏi có thể rất khó dự đoán. Một điều chắc chắn là dữ liệu liên quan đến giá vàng thỏi cho Dự báo giá bạc là khó hiểu đối với những người tham gia thị trường.

Nếu bạn là người tham gia thị trường, bạn phải đối mặt với thực tế là Dự báo giá bạc không giống như Trung bình công nghiệp Dow Jones, cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ trong quá khứ và mang lại cho các nhà đầu tư sự đảm bảo về giá cao hơn trong tương lai. Dự báo giá bạc chỉ có thể đưa ra một phân tích hữu ích cho các nhà đầu tư, rất đơn giản. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và bảo mật của Dự báo giá bạc, có nghĩa là Dự báo giá bạc cho thấy xu hướng dài hạn.

Rõ ràng là loại dữ liệu mà Dự báo giá bạc cung cấp, và do đó ảnh hưởng đến những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể được coi là một trợ giúp cho những người tham gia thị trường, những người hiện có thời gian để phân tích thông tin thị trường đầy đủ hơn.

Nếu bạn là người tham gia thị trường, bạn phải tìm kiếm những sự thật quan trọng mà Giá vàng thỏi thể hiện trên Dự báo giá bạc, để làm cho chiến lược đầu tư và đầu tư dài hạn của bạn hiệu quả hơn. Điều này liên quan đến việc thiết lập một nền tảng của rủi ro.

Tất cả các yếu tố này phải có trong tập dữ liệu của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định có học thức hơn về việc có nên đầu tư hay không. Mỗi một chút thông tin đều quan trọng và có thể ảnh hưởng đến chất lượng quyết định của bạn.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư dường như không coi Thị trường Vàng là phương tiện đầu tư chính của họ. Khi họ đầu tư vào thị trường, họ không muốn lo lắng về việc Dự báo giá bạc có cho thấy bất kỳ dấu hiệu chuyển sang tiêu cực hay không.